W nawiązaniu do materiału wyemitowanego przez stację telewizyjną WTK 24 lutego 2015 roku, o godzinie 20:35 w programie „Otwarta Antena” informuję, że w treści informacji  przekazanych widzom i uczestnikom programu znalazły się rażące nieścisłości, które mają bezpośredni wpływ na ocenę mojej osoby i funkcjonowania Wielkopolskiego Centrum Wspierania Inwestycji, którego jestem prezesem.

 

Zarząd Wielkopolskiego Centrum Wspierania Inwestycji oświadcza, co następuje:

 

W piątek 20 lutego br. podczas briefingu prasowego dotyczącego prac archeologicznych na terenie realizowanej przez spółkę inwestycji przy ulicy Za Bramką, zostałem poproszony przez panią redaktor Berenikę Ratajczak o udział w nagraniu, które miało się odbyć we wtorek 24 lutego. Już wówczas przekazałem informację, że tego dnia nie będę mógł się pojawić w programie, a na pytania związane z inwestycją mogę odpowiedzieć podczas trwania briefingu lub proponuję nagranie w innym terminie. W poniedziałek – dzień przed planowanym nagraniem zadzwonił do mnie pan redaktor Dariusz Milejczak z zaproszeniem do studia. Jego również, podobnie jak panią Berenikę Ratajczak, poinformowałem, że w tym dniu nie będę mógł osobiście uczestniczyć w programie. W rozmowie telefonicznej zadeklarowałem, że jestem do dyspozycji redakcji i można będzie do mnie zadzwonić a w nagraniu będę mógł uczestniczyć w środę.

 

Z powodu zaplanowanego wcześniej spotkania w programie nie mógł także wystąpić wiceprezes spółki.

 

Następnego dnia dowiedziałem się, że w programie Otwarta Antena podano informację, że władze spółki i ja osobiście odmówiły udziału w rozmowie. W takim zestawieniu słów i komentarza osoby prowadzącej, zmieniono sens moich wcześniejszych wypowiedzi i tym samym wprowadzono w błąd widzów i uczestników programu: radną PiS Klaudię Strzelecką, radnego PO Łukasza Mikułę, oraz radnego osiedlowego ze Starego Miasta Pawła Sztando.

 

Polityka komunikacji Wielkopolskiego Centrum Wspierania Inwestycji oparta jest na dbałości
o relacje z mediami. Jako spółka miejska przykładamy ogromną wagę do przekazywania im potwierdzonych i aktualnych informacji, ponieważ doskonale zdajemy sobie sprawę, że informacje te bezpośrednio oddziałują na życie mieszkańców Poznania.

 

Mamy świadomość, że projekty realizowane przez WCWI mają wpływ na rozwój miasta i służą jego mieszkańcom. Dlatego podtrzymuję gotowość do rozmowy w uzgodnionym wcześniej terminie.

 

Z poważaniem

 

Grzegorz Michalski

Prezes Zarządu WCWI