Spółka
  • Władze Miasta Poznania, Powiatu Poznańskiego, Międzynarodowych Targów Poznańskich, Wielkopolskiej Izby Przemysłowo – Handlowej, Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, wspólnie z partnerami - instytucjami otoczenia biznesu, po raz drugi podejmują wspólną inicjatywę zorganizowania Poznańskich Dni Przedsiębiorczości (PDP).

« pierwszy 1 2 3
Kamera za bramką