Informujemy, że w dniu 27.07.2018 r. został ogłoszony przetarg pt. "Zagospodarowanie i rewaloryzacja budynku Łazienki Rzeczne".

 

Ogłoszenie o zamówieniu do pobrania Ogloszenie_o_zamowieniu_w_BZP.pdf

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania 20180727_WCWI_SIWZ_IDW_Roboty_budowl_Lazienki_Rzeczne.pdf

 

Wzór umowy do pobrania 20180727_WCWI_umowa_Roboty_budowl_Lazienki.pdf

 

Załączniki do IDW edytowalne do pobrania Zalaczniki_do_IDW.docx

 

Opis Przedmiotu Zamówienia do pobrania OPZ.pdf

 

Załącznik nr 1 do OPZ do pobrania Zal1_PB.rar

 

Załącznik nr 2 do OPZ do pobrania Zal2_PW.rar

 

Załącznik nr 3 do OPZ do pobrania zal3_ST.rar

 

Załącznik nr 4 do OPZ do pobrania zal4_przedmiary.rar

 

Załącznik nr 5 do OPZ do pobrania zal5_uzgodnienia.rar

 

Załącznik nr 6 do OPZ do pobrania Zal6_inne.rar

 

Wyjaśnienia treści SIWZ do pobrania WCWI_wyjasnienia_SIWZ_Roboty_budowl_Lazienki_Rzeczne2_06082018.pdf

 

Protokół otwarcia ofert do pobrania WCWI_RB_Lazienki_Rzeczne2_protokol_otwarcia_ofert_13082018.pdf

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania WCWI_Lazienki_Rzeczne2_informacja_wybor_najkorz_oferty_28092018.pdf