Informujemy, że w dniu 25.06.2018 r. został ogłoszony przetarg pt. "Zagospodarowanie i rewaloryzacja budynku Łazienki Rzeczne".

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu do pobrania Ogloszenie_o_zamowieniu_w_BZP.pdf

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania 20180625_WCWI_SIWZ_IDW_Roboty_budowl_Lazienki_Rzeczne.pdf

 

Wzór umowy do pobrania 20180625_WCWI_umowa_Roboty_budowl_Lazienki.pdf

 

Załączniki do IDW edytowalne do pobrania Zalaczniki_do_IDW.docx

 

Opis Przedmiotu amówienia do pobrania OPZ.pdf

 

Załącznik nr 1 do OPZ do pobrania Zal1_PB.rar

 

Załącznik nr 2 do OPZ do pobrania Zal2_PW.rar

 

Załącznik nr 3 do OPZ do pobrania zal3_ST.rar

 

Załącznik nr 4 do OPZ do pobrania zal4_przedmiary.rar

 

Załącznik nr 5 do OPZ do pobrania zal5_uzgodnienia.rar

 

Załącznik nr 6 do OPZ do pobrania zal6_inne.rar

 

Uzupełnienie Opisu Przedmiotu Zamówienia do pobrania WCWI_uzupelnienie_OPZ_SIWZ_Roboty_budowl_Lazienki_Rzeczne_26062018.pdf

 

Załącznik nr 4 do OPZ do pobrania zal4_edyt_przedmiary.rar

 

Wyjaśnienia oraz zmiana treści SIWZ do pobrania WCWI_zmiana_SIWZ_Roboty_budowl_Lazienki_Rzeczne_05072018.pdf

 

Załącznik 4.6 do OPZ do pobrania zal46_trafo.pdf

 

Uzgodnienie z ZDM do pobrania zal_67_OPZ.rar

 

Operat wodnoprawny oraz opis zamierzonej działalności do pobrania zal_68_OPZ.rar

 

Zaktualizowana treść Opisu Przedmiotu Zamówienia do pobrania  OPZ_po_zmianie.pdf

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia do pobrania ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_w_BZP_05072018.pdf

 

Protokół otwarcia ofert do pobrania WCWI_RB_Lazienki_Rzeczne_protokol_otwarcia_ofert_12072018.pdf

 

Informacja o unieważnieniu postępowania do pobrania informacja_o_uniewaznieniu_Roboty_budowl_Lazienki_Rzeczne_27072018.pdf