Informujemy, że w dniu 5.12.2017 r. został ogłoszony przetarg pt. "Wyposażenie pomieszczeń biurowych w części inkubatorowej, części wspólnych, recepcji dla budynku zlokalizowanego przy ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 400 w Poznaniu w ramach projektu „Rozwój Poznańskiego Parku Technologiczno – Przemysłowego poprzez specjalistyczne usługi doradcze wspierające IOB oraz funkcjonalne włączenie Budynku 400 w struktury PPTP".

\r\n

 

\r\n

Ogłoszenie o zamówieniu do pobrania 20171205_WCWI_wyposazenie_400_ogloszenie_o_zamowieniu.pdf

\r\n

 

\r\n

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania 20171205_WCWI_wyposazenie_400_SIWZ_IDW.pdf

\r\n

 

\r\n

Wzór umowy do pobrania 20171205_WCWI_wyposazenie_400_SIWZ_wzor_umowy.pdf

\r\n

 

\r\n

Opis Przedmiotu Zamówienia do pobrania 20171205_WCWI__400_OPZ_wyposazenie_budynek_400.pdf

\r\n

 

\r\n

Załącznik nr 2 do OPZ do pobrania 20171205_WCWI_wyposazenie_400_OPZ_Zalacznik_nr_2_do_OPZ_Aneks_kuchenny_sala_konferencyjna_0.pdf

\r\n

 

\r\n

Załączik nr 3 do OPZ do pobrania 20171205_WCWI_wyposazenie_400_OPZ_Zalacznik_nr_3_do_OPZ_Aneksy_kuchenne_0_4.pdf

\r\n

 

\r\n

Informacja o poprawieniu omyłki pisarskiej do pobrania 20171207_WCWI_wyposazenie_400_informacja_o_poprawieniu_omylki_pisarskiej.pdf

\r\n

 

\r\n

Załącznik nr 1 do OPZ do pobrania 20171205_WCWI_wyposazenie_400_OPZ_Zalacznik_nr_1_do_OPZ_Aneks_kuchenny_sala_konferencyjna_0.pdf

\r\n

 

\r\n

Załącznik nr 2 do OPZ do pobrania 20171205_WCWI_wyposazenie_400_OPZ_Zalacznik_nr_2_do_OPZ_Aneksy_kuchenne_0_4.pdf

\r\n

 

\r\n

Protokół otwarcia ofert do pobrania 20171215_WCWI_wyposazenie_400_protokol_otwarcia_ofert.pdf

\r\n

 

\r\n

Informacja o unieważnieniu postępowania do pobrania 20171219_WCWI_wyposazenie_400_informacja_o_uniewaznieniu_postepowania.pdf