Informujemy, że w dniu 25.08.2017 r. został ogłoszony przetarg pt. "Wykonanie wielowariantowej koncepcji architektonicznej oraz dokumentacji projektowej na potrzeby realizacji przedsięwzięcia pn. „Zagospodarowanie i rewaloryzacja budynku Łazienki Rzeczne zlokalizowanego w Poznaniu przy ul. Piastowskiej 71 – działka nr ewid. 7, obręb Wilda".

\r\n

 

\r\n

Ogłoszenie o zamówieniu do pobrania OGLOSZENIE_O_ZAMOWIENIU_W_BZP_25082017.pdf

\r\n

 

\r\n

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania WCWI_SIWZ_IDW_Lazienki_rzeczne_25082017.pdf

\r\n

 

\r\n

Załączniki do IDW edytowalne do pobrania Zalaczniki_do_IDW_wersja_edyt.docx

\r\n

 

\r\n

Wykaz cen do pobrania wykaz_cen_2.xlsx

\r\n

 

\r\n

Wzór umowy do pobrania wzor_umowy_prace_projektowe_25082017.pdf

\r\n

 

\r\n

Opis Przedmiotu Zamówienia do pobrania OPZ.pdf

\r\n

 

\r\n

Załącznik nr 1 do OPZ do pobrania zal1_stan_prawny_dz7.rar

\r\n

 

\r\n

Załączik nr 2 do OPZ do pobrania Zal2_zaswiadczenie_studium_uwarunk.pdf

\r\n

 

\r\n

Załącznik nr 3 do OPZ do pobrania zal3_mapy.rar

\r\n

 

\r\n

Załącznik nr 4 do OPZ do pobrania zal4_karta_zabytku.pdf

\r\n

 

\r\n

Załącznik nr 5 do OPZ do pobraniazal5_wyciag_koncepcja.pdf

\r\n

 

\r\n

Załącznik nr 6 do OPZ do pobrania zal6_materaly_stan_istn_ZKZL.rar

\r\n

 

\r\n

Załącznik nr 7 do OPZ do pobrania zal7_inwentaryzacja_budowlana.rar

\r\n

 

\r\n

Załącznik nr 8 do OPZ do pobrania zal8_dok_fotograficzna.rar

\r\n

 

\r\n

Załącznik nr 9 do OPZ do pobrania zal_9_bad_geotech.rar

\r\n

 

\r\n

Protokół otwarcia ofert do pobrania WCWI_lazienki_rzeczne_protokol_otwarcia_ofert_05082017.pdf

\r\n

 

\r\n

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania WCWI_Lazienki_rzeczne_informacja_wybor_najkorzystniejszej_oferty_14092017.pdf