Informujemy, że w dniu 23.02.2018 r. został ogłoszony przetarg pt. "Roboty budowlane wraz z wykonaniem systemu oddymiania oraz oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego na klatkach schodowych K01 i K02 zlokalizowanych w budynku biurowym przy ul. 28 Czerwca 1956 r., nr 398 w Poznaniu.".

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu do pobrania ogloszenie_w_BZP.pdf

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania 20180223_WCWI_SIWZ_IDW__Roboty_budowl_elektr_398.pdf

 

Wzór umowy do pobrania 20180223_WCWI_umowa_Roboty_budowl_elektr_398.pdf

 

Załączniki do IDW edytowalne do pobrania Zalaczniki_do_IDW.docx

 

Opis Przedmiotu Zamówienia do pobrania OPZ_398.pdf

 

Załącznik nr 1 do OPZ do pobrania Zalacznik_nr_1_oswietlenie_awaryjne.rar

 

Załącznik nr 2 do OPZ do pobrania Zalacznik_nr_2_system_oddymiania.rar

 

Załącznik nr 3 do OPZ do pobrania Zalacznik_nr_3_Ekspertyza_techniczna.rar

 

Załącznik nr 4 do OPZ do pobrania Zalacznik_nr_4_Postanowienie_PSP.rar

 

Załącznik nr 5 do OPZ do pobrania Zalacznik_nr_5_sterowanie_oddymianiem_okna.rar

 

Załącznik nr 6 do OPZ do pobrania STWiOR.pdf

 

Załącznik nr 7 do OPZ do pobrania Zalacznik_nr_7_inwentaryzacja_robot.rar

 

Wyjaśnienia treści SIWZ do pobrania WCWI_odpowiedzi_SIWZ_Robota_budow_398_02032018.pdf

 

Schemat oddymiania do pobrania S02_Schemat_oddymiania.pdf

 

Wyjaśnienia treści SIWZ nr 2 do pobrania WCWI_odpowiedzi_SIWZ_Robota_budow_398_02032018.pdf

 

Protokół otwarcia ofert do pobrania 20180312_WCWI_Robota_budow_398_protokol_otwarcia_ofert.pdf

 

Informacja o unieważnieniu postępowania do pobrania informacja_o_uniewaznieniu_06042018.pdf