Informujemy, że w dniu 13.06.2017 r. został ogłoszony przetarg pt. "Rozwój Poznańskiego Parku Technologiczno-Przemysłowego poprzez specjalistyczne usługi doradcze wspierające IOB oraz funkcjonalne włączenie Budynku 400 w struktury PPTP. Remont i przebudowa budynku biurowego nr 400 położonego w Poznaniu przy ul. 28 Czerwca 1956 r. – etap II".

 

Ogłoszenie o zamówieniu do pobrania ogloszenie_o_zamowieniu_w_BZP_003.pdf

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania WCWI_SIWZ_IDW_Roboty_elektr_400_13062017.pdf

 

Załączniki do IDW edytowalne do pobrania Zalaczniki_w_wersji_edytowalnej.docx

 

Wzór umowy do pobrania WCWI_umowa_Roboty_elektr_400_130062017.pdf

 

Opis Przedmiotu Zamówienia do pobrania OPZ.pdf

 

Załącznik nr 1 do OPZ do pobrania zal1_projekt_budowlany.rar

 

Załączik nr 2 do OPZ do pobrania zal2_ekspertyza.rar

 

Załącznik nr 3 do OPZ I do pobrania Opis_techniczny__PW.pdf

 

Załącznik nr 3 do OPZ II do pobrania instalacje_elektryczne.rar

 

Załącznik nr 3 do OPZ III do pobrania zalaczniki_PW.rar

 

Załącznik nr 4 do OPZ do pobrania STWiOR_23052017.pdf

 

Załącznik nr 5 do OPZ do pobrania v5_PRZEDMIAR__Biurowiec_400.pdf

 

Załącznik nr 6 do OPZ do pobrania zal6_pozwolenie_bud_11062014.pdf

 

Przedmiar w formacie ath do pobrania PRZEDMIAR__Biurowiec_400.ath

 

Zmiana treści SIWZ do pobrania 20170628_WCWI_przebudowa_400_roboty_elektryczne_zmiana_SIWZ.pdf

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia do pobrania 20170628_WCWI_przebudowa_400_roboty_elektryczne_ogloszenie_o_zmanie_ogloszenia.pdf

 

Protokół otwarcia ofert do pobrania WCWI_Roboty_elektr_400_protokol_otwarcia_ofert_04072017.pdf

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania WCWI_informacja_wybor_najkorz_oferty_Roboty_elekt_400_13072017.pdf