Informujemy, że w dniu 06.04.2018 r. został ogłoszony przetarg pt. "Roboty budowlane wraz z wykonaniem systemu oddymiania oraz oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego na klatkach schodowych K01 i K02 zlokalizowanych w budynku biurowym przy ul. 28 Czerwca 1956 r., nr 398 w Poznaniu.".

 

Ogłoszenie o zamówieniu do pobrania ogloszenie_o_zamowieniu_w_BZP.pdf

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania 20180406_WCWI_SIWZ_IDW_Roboty_budowl_elektr_398.pdf

 

Wzór umowy do pobrania 20180406_WCWI_umowa_Roboty_budowl_elektr_398.pdf

 

Załączniki do IDW edytowalne do pobrania Zalaczniki_do_IDW.docx

 

Opis Przedmiotu Zamówienia do pobrania OPZ_398.pdf

 

Załącznik nr 1 do OPZ do pobrania Zalacznik_nr_1_oswietlenie_awaryjne.rar

 

Załącznik nr 2 do OPZ do pobrania Zalacznik_nr_2_system_oddymiania.rar

 

Załącznik nr 3 do OPZ do pobrania Zalacznik_nr_3_Ekspertyza_techniczna.rar

 

Załącznik nr 4 do OPZ do pobrania Zalacznik_nr_4_Postanowienie_PSP.rar

 

Załącznik nr 5 do OPZ do pobrania Zalacznik_nr_5_sterowanie_oddymianiem_okna.rar

 

Załącznik nr 6 do OPZ do pobrania STWiOR.pdf

 

Załącznik nr 7 do OPZ do pobrania Zalacznik_nr_7_inwentaryzacja_robot.rar

 

Protokół otwarcia ofert do pobrania WCWI_protokol_otwarcia_ofert_roboty_budowlane__klatki_schodowe_23042018.pdf

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania 25042018_WCWI_Roboty_elektr_398_2_inform_wybor_najkorz_oferty.pdf