Informujemy, że w dniu 26.05.2017 r. został ogłoszony przetarg pt. "Remont konserwatorski kamienicy położonej w Poznaniu przy ul. Ratajczaka 45".

\r\n

 

\r\n

Ogłoszenie o zamówieniu do pobrania ogloszenie_o_zamowieniu_w_BZP.pdf

\r\n

 

\r\n

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania WCWI_SIWZ_IDW_remont_kamienicy_Ratajczaka45_26052017.pdf

\r\n

 

\r\n

Kosztorys ofertowy do pobrania kosztorys_ofertowy_CZESC_I.pdf

\r\n

 

\r\n

Kosztory ofertowy do pobrania kosztorys_ofertowy_CZESC_II.pdf

\r\n

 

\r\n

Załączniki do IDW edytowalne do pobrania Zalaczniki_w_wersji_edytowalnej.docx

\r\n

 

\r\n

Kosztory ofertowy edytowalny część I do pobrania kosztorys_ofertowy_CZESC_I.doc

\r\n

 

\r\n

Kosztorys ofertowy edytowalny część II do pobrania kosztorys_ofertowy_CZESC_II.doc

\r\n

 

\r\n

Wzór umowy do pobrania MKZ_WCWI_umowa_remont_kamienicy_Ratajczak45_25052017.pdf

\r\n

 

\r\n

Opis Przedmiotu Zamówienia cześć I do pobrania OPZ_czesc_I.pdf

\r\n

 

\r\n

Opis Przedmiotu Zamówienia część II do pobrania OPZ_czesc_II.pdf

\r\n

 

\r\n

Załącznik nr 1 do OPZ do pobrania zal_1_projekt_budowlany.rar

\r\n

 

\r\n

Załączik nr 2 do OPZ do pobrania zal_2_prop_programu_prac_konserw.rar

\r\n

 

\r\n

Załącznik nr 3 do OPZ do pobrania zal_3_STWiOR.rar

\r\n

 

\r\n

Załącznik nr 4 do OPZ do pobrania zal_4_przedmiar.rar

\r\n

 

\r\n

Załącznik nr 5 do OPZ do pobrania zal_5_pozwolenieMKZ.rar

\r\n

 

\r\n

Załącznik nr 6 do OPZ do pobrania zal_6_pozw_budowa.rar

\r\n

 

\r\n

Wyjaśnienie treści SIWZ do pobrania WCWI_odpowiedzi_SIWZ_Remont_kamienicy_08062017.pdf

\r\n

 

\r\n

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia do pobrania ogloszenie_w_BZP_o_zmianie_ogloszenia_o_zamowieniu.pdf

\r\n

 

\r\n

Kosztorys ofertowy edytowalny część I do pobrania 2017_06_07_kosztorys_ofertowy_CZESC_I.doc

\r\n

 

\r\n

Kosztorys ofertowy do pobrania kosztorys_ofertowy_CZESC_I_zm.pdf

\r\n

 

\r\n

Protokół otwarcia ofert do pobrania WCWI_Ratajczaka_protokol_otwarcia_ofert_12062017.pdf

\r\n

 

\r\n

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania WCWI_Remont_Ratajczaka45_informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_10072017.pdf