Informujemy, że w dniu 17.09.2015 r. został ogłoszony przetarg pt. "Podział funkcjonalny obiektu - aranżacja drugiego piętra. Budynek biurowy - Segment B, położony w Poznaniu przy ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404".

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu do pobrania Ogloszenie_o_zamowieniu_BZP.pdf

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - IDW do pobrania SIWZ.pdf

 

Załączniki IDW w wersji edytowalnej do pobrania Zalaczniki_IDW_Aranzacja_Seg_B_edytowalne.docx

 

Formularz cenowy do pobrania formularz_cenowyxlsx.xls

 

Wzór umowy do pobrania Wzor_Umowy.pdf

 

Opis Przedmiotu Zamówienia do pobrania OPZ.pdf

 

Załącznik nr 1 do OPZ do pobrania dokumentacja_powykonawcza_zal1.rar

 

Załacznik nr 2 do OPZ do pobrania dokumentacja_fotograficzna_zal2.rar

 

Załącznik nr 3 do OPZ część I do pobrania architektura.rar

 

Załącznik nr 3 do OPZ część II do pobrania instalacje_elektryczne.rar

 

Załącznik nr 3 do OPZ część III do pobrania instalacje_sanitarne.rar

 

Załącznik nr 4 do OPZ do pobrania ST_00_wymagania_ogolne_zal4.pdf

 

Załącznik nr 5 do OPZ do pobrania przedmiary_robot_zal5.rar

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia do pobrania Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf

 

Zmiana terści SIWZ nr 1 do pobrania Zmiana_tresci_SIWZ_nr1.pdf

 

Opis Techniczny do pobrania OPIS_TECHNICZNY_2.pdf

 

Widok szafy rack do pobrania ES09_Widok_szafy_rack__PPD_SK_rev01.pdf

 

Schemat okablowania strukturalnego do pobrania ES06_Schemat_okablowania_strukturalnego_rev01.pdf

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania Informacja_o_wyborze_oferty.pdf