Informujemy, że w dniu 26.01.2015 r. został ogłoszony przetarg pt. "Podział funkcjonalny obiektu - aranżacja III piętra. Budynek biurowy - Segment A, Poznański Park Technologiczno-Przemysłowy. Zaprojektuj i wybuduj".

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu do pobrania Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania SIWZ.pdf

 

Załączniki IDW w wersji edytowalnej do pobrania Zalaczniki_IDW_Aranzacja_Seg_A_edyt.doc

 

Zestawienie cen w wersji edytowalnej do pobrania zestawienie_cen_wersja_edytowalna.rar

 

Wzór umowy do pobrania Wzor_umowy.pdf

 

PFU część III SIWZ do pobrania 01_program_funkcjonalno_uzytkowy.pdf

 

Załącznik nr 1 do PFU do pobrania Zalacznik_1_koncepcja_aranzacji_kond_3.rar

 

Załacznik nr 2 do PFU do pobrania Zalacznik_2_dokumentacja_powyk_decyzje_pozwolenia.rar

 

Załącznik nr 2.4 do PFU do pobrania 02_Zgloszenie_zamiaru_budowy.pdf

 

Załącznik nr 3 do PFU do pobrania Zalacznik_3_dokumentacja_fotograficzna_stanu_istn.rar

 

Załącznik nr 4 do PFU do pobrania Zalacznik_4_wizualizacje_zabudowy_meblowej_aneksow_kuchennyc.rar

 

Załącznik nr 5 do PFU do pobrania 01_Zadanie_1_zalacznik_5.pdf

 

Załącznik nr 6 do PFU do pobrania 03_Zadanie_2_zalacznik_6.pdf

 

Załącznik nr 7 do PFU do pobrania 01_Zadanie_3_zalacznik_7.pdf

 

Załącznik nr 8 do PFU do pobrania 02_Zadanie_4_zalacznik_8.pdf

 

Załącznik nr 9 do PFU do pobrania 01_Zadanie_5_zalacznik_9.pdf

 

Załącznik nr 10 do PFU do pobrania 02_Zadanie_6_zalacznik_10.pdf

 

Załącznik nr 11 do PFU do pobrania Zalacznik_11_harmonogram_Przedsiewziecia.pdf

 

Zmiana SIWZ nr 1 do pobrania Zmiana_SIWZ.pdf

 

PFU część III SIWZ do pobrania program_funkcjonalno_uzytkowy_zmiana.pdf

 

Załącznik nr 6 do PFU do pobrania Zadanie_2_zalacznik_6_zmiana.pdf

 

Załącznik nr 12 do PFU do pobrania lokalizacja_drzwi_zalacznik_12.pdf

 

Wyjaśnienia SIWZ nr 1 do pobrania Wyjasnienie_nr1_tresci_SIWZ.pdf

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia do pobrania Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_o_zamowieniu_040215.pdf

 

Wyjaśnienia SIWZ nr 2 i zmiana SIWZ nr 2 do pobrania Wyjasnienie_nr2_zmiana_nr2_tresci_SIWZ.pdf

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia do pobrania Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_o_zamowieniu_19022015.pdf

 

Zmiana SIWZ nr 3 do pobrania Zmiana_nr3_tresci_SIWZ.pdf

 

PFU część III SIWZ do pobrania program_funkcjonalno_uzytkowy_zmiana2.pdf

 

Załącznik nr 5 do PFU do pobrania Zadanie_1_zacznik_5_zmiana.pdf

 

Załącznik nr 11 do PFU do pobrania Kopia_Zalacznik_11_harmonogram_Przedsiewziecia_zmiana.xls

 

Załącznik nr 13 do PFU do pobrania Zalacznik_13_lokalizacja_posadzki_kamiennej_kond3_4.pdf

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia do pobrania Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_o_zamowieniu.pdf

 

Zmiana SIWZ nr 4 do pobrania Zmiana_nr4_tresci_SIWZ1.pdf

 

PFU część III SIWZ do pobrania program_funkcjonalno_uzytkowy_zmiana3.pdf

 

Załącznik nr 5 do PFU do pobrania Zadanie_1_zalacznik_5_zmiana2.pdf

 

Załącznik nr 6 do PFU do pobrania Zadanie_2_zalacznik_6_zmiana2.pdf

 

Załącznik nr 7 do PFU do pobrania Zadanie_3_zalacznik_7_zmiana.pdf

 

Załącznik nr 8 do PFU do pobrania Zadanie_4_zalacznik_8_zmiana.pdf

 

Załącznik nr 9 do PFU do pobrania Zadanie_5_zalacznik_9_zmiana.pdf

 

Załącznik nr 10 do PFU do pobrania Zadanie_6_zalacznik_10_zmiana.pdf

 

Załącznik nr 14 do PFU do pobrania zalacznik_14_PB_sanitarna.rar

 

Załącznik nr 15 do PFU do pobrania zalacznik_15_PB_architektura.rar

 

Zestawienie zadanie 1 zmiana do pobrania zestawienie_zadanie1_zmiana.xlsx

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania WCWI_informacja_wybor_zadania2do4.pdf

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania WCWI_informacja_wybor_zadania1_6.pdf

 

Sprostowanie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie zadania 6 do pobrania WCWI_sprostowanie_informacji_o_wyborze_w_zakresie_zadania_6.pdf