Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej wykonania 5 letniego przeglądu instalacji elektrycznej i piorunochronnej w budynkach nr 398A i 398B. Przeprowadzenie okresowego przeglądu rocznego stacji transformatorowej 15/0,4kV K-779 zlokalizowanej w budynku nr 406. Wykonanie okresowego przeglądu głównych i piętrowych wyłączników pożarowych prądu w budynkach nr 398A, 398B, 400, 404 i 406 zlokalizowanych w Poznaniu przy ul. 28 Czerwca 1956 r.

 

 

Ogłoszenie - zapytanie ofertowe do pobrania Zapytanie_ofertowe_Przeglady_elektryczne_398.pdf

 

Wzór oferty do pobrania Zalacznik_1_Formularz_Ofertowy_przeglady_elektryczne_398.doc

 

Wzór umowy do pobrania Zalacznik_2_Projekt_Umowy_przeglady_elektryczne_398_RF.pdf

 

Podstawowy zakres usługi do pobrania Zalacznik_3_Podstawowy_zakres_uslugi.pdf

 

Dokumentacja elektryczna budynku nr 398 A do pobrania Zalacznik_3_1_Dokumentacja_elektryczna_budynku_nr_398A.rar

 

Dokumentacja elektryczna budynku nr 398 B do pobrania Zalacznik_3_2_Dokumentacja_elektryczna_budynku_nr_398B.rar

 

Instrukcja eksploatacji stacji transformatorowej do pobrania Zalacznik_3_3_Instrukcja_eksploatacji_stacji_transformatorowej_K779.rar

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_5_letni_przeglad.pdf