Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej dot. Rozliczenia projektu „Zagospodarowanie i rewaloryzacja budynku Łazienki Rzeczne”, zlokalizowanego w Poznaniu przy ul. Piastowskiej 71, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

 

Link do dokumentacji postępowania: https://gjw.pl/zapytanie-ofertowe-nr-2-11-2018/

 

W dniu 14.11.2018 pełnomocnik Zamawiającego zamieścił na stronie internetowej wyjaśnienia treści Zapytania ofertowego w postępowaniu pn. Rozliczenie Projektu „Zagospodarowanie i rewaloryzacja budynku Łazienki Rzeczne”. Zapytanie Ofertowe NR 2/11/2018.

 

W związku z powyższymi wyjaśnieniami, Pełnomocnik Zamawiającego dokonał w dniu 14 listopada 2018 r. zmiany treści Zapytania w ten sposób, że przedłuża się termin składania ofert wskazany w Zapytaniu do dnia 16 listopada 2018 r., przy czym termin ten upływa z końcem wskazanego dnia.

 

W dniu 28.11.2018 pełnomocnik Zamawiającego zamieścił na stronie internetowej informację o wyborze najkorzystniej oferty w postępowaniu pn.

„Rozliczenie projektu „Zagospodarowanie i rewaloryzacja budynku Łazienki Rzeczne”, zlokalizowanego w Poznaniu przy ul. Piastowskiej 71, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.”

Zapytanie Ofertowe NR 2/11/2018.