Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji Sp. z o.o. informuje, iż w dniu 13 marca 2019 r. został ogłoszony przetarg pn.: "PODZIAŁ FUNKCJONALNY OBIEKTU ARANŻACJA POWIERZCHNI OPEN SPACE ZLOKALIZOWANEJ NA POZIOMIE +1 W BUDYNKU BIUROWYM NR 404 PRZY UL. 28 CZERWCA 1956 R. W POZNANIU.” NUMER NINIEJSZEGO POSTĘPOWANIA, JAKI ZOSTAŁ NADANY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO: ZP/WCWI/2019/1

 

 

Link do dokumentacji postępowania: 

https://gjw.pl/podzial-funkcjonalny-obiektu-aranzacja-powierzchni-open-space-zlokalizowanej-na-poziomie-1-w-budynku-biurowym-nr-404-przy-ul-28-czerwca-1956-r-w-poznaniu/

 

 

W dniu 19.03.2019 r. pełnomocnik Zamawiającego zamieścił na stronie internetowej zmianę treści SIWZ w postępowaniu pn. „PODZIAŁ FUNKCJONALNY OBIEKTU ARANŻACJA POWIERZCHNI OPEN SPACE ZLOKALIZOWANEJ NA POZIOMIE +1 W BUDYNKU BIUROWYM NR 404 PRZY UL. 28 CZERWCA 1956 R. W POZNANIU.” NUMER NINIEJSZEGO POSTĘPOWANIA, JAKI ZOSTAŁ NADANY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO: ZP/WCWI/2019/1”

 

 

Link do dokumentacji postępowania:

https://gjw.pl/podzial-funkcjonalny-obiektu-aranzacja-powierzchni-open-space-zlokalizowanej-na-poziomie-1-w-budynku-biurowym-nr-404-przy-ul-28-czerwca-1956-r-w-poznaniu/