Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej dot.: „USŁUGA POLEGAJĄCA NA WYKONANIU NOWEJ SIECI STRUKTURALNEJ WRAZ Z INSTALACJĄ ELEKTRYCZNĄ GNIAZD ELEKTRYCZNYCH 230V W POMIESZCZENIACH BIUROWYCH ZLOKALIZOWANYCH NA PARTERZE W BUDYNKU NR 398 PRZY UL. 28 CZERWCA 1956 R. W POZNANIU"

 

 

Link do dokumentacji postępowania: 

https://gjw.pl/usluga-polegajaca-na-wykonaniu-nowej-sieci-strukturalnej-wraz-z-instalacja-elektryczna-gniazd-elektrycznych-230v-w-pomieszczeniach-biurowych-zlokalizowanych-na-parterze-w-budynku/

 

 

W dniu 16.11.2018 pełnomocnik Zamawiającego zamieścił na stronie internetowej zmianę treści zapytania ofertowego w postępowaniu pn. „USŁUGA POLEGAJĄCA NA WYKONANIU NOWEJ SIECI STRUKTURALNEJ WRAZ Z INSTALACJĄ ELEKTRYCZNĄ GNIAZD ELEKTRYCZNYCH 230V W POMIESZCZENIACH BIUROWYCH ZLOKALIZOWANYCH NA PARTERZE W BUDYNKU NR 398 PRZY UL. 28 CZERWCA 1956 R. W POZNANIU” Zapytanie Ofertowe NR 3/11/2018.

 

W dniu 20.11.2018 pełnomocnik Zamawiającego zamieścił na stronie internetowej zmianę treści zapytania ofertowego w postępowaniu pn. „USŁUGA POLEGAJĄCA NA WYKONANIU NOWEJ SIECI STRUKTURALNEJ WRAZ Z INSTALACJĄ ELEKTRYCZNĄ GNIAZD ELEKTRYCZNYCH 230V W POMIESZCZENIACH BIUROWYCH ZLOKALIZOWANYCH NA PARTERZE W BUDYNKU NR 398 PRZY UL. 28 CZERWCA 1956 R. W POZNANIU” Zapytanie Ofertowe NR 3/11/2018.