Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej zakupu, dostawy i montażu urządzenia wielofunkcyjnego w ramach projektu„Rozwój Poznańskiego Parku Technologiczno-Przemysłowego poprzez specjalistyczne usługi doradcze wspierające IOB oraz funkcjonalne włączenie Budynku 400 w struktury PPTP” w ramach Działania 1.3. „Wsparcie przedsiębiorczości i infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego”, Poddziałanie 1.3.2 „Poprawa jakości usług na rzecz inkubacji przedsiębiorstw” WRPO na lata 2014-2020.

 

 

Ogłoszenie - zapytanie ofertowe do pobrania Zapytanieofertowekserokopiarkab400.pdf

 

Wzór oferty do pobrania Formularz_Ofertowy_kserokopiarkab400.doc

 

Wzór umowy do pobrania 20171212_WCWI_UMOWA_sprzedaz_kserokopiarka1.pdf

 

 

Odpowiedzi na pytania do zapytania do pobrania 
 pytaniaodpowiedzizmianaZO.pdf

 

Zapytanie ofertowe po modyfikacji (kolor czerwony) do pobrania

 modyfikacjaZapytanieOfertowe.pdf

 

Odpowiedzi na pytania nr 2 do pobrania 2pytaniaodpowiedziZO.pdf

 

Wynik postępowania do pobrania wynik_postepowania_urzadzenie_wielofunkcyjne.pdf