Informujemy, że w dniu 23.06.2017 r. został ogłoszony przetarg pt. "Obsługa Techniczna Poznańskiego Parku Technologiczno-Przemysłowego zlokalizowanego w Poznaniu przy ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 398A, 398B, 400, 404 i 406"

\\r\\n

 

\\r\\n

Ogłoszenie o zamówieniu do pobrania ogloszenie_w_BZP_003.pdf

\\r\\n

 

\\r\\n

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania WCWI_SIWZ_IDW_Obsluga_tech_nieruch_23062017.pdf

\\r\\n

 

\\r\\n

Wzór umowy do pobrania Umowa_na_Obsluge_Techniczna_Nieruchomosci__23062017.pdf

\\r\\n

 

\\r\\n

Opis Przedmiotu Zamówienia do pobrania OPZ_Obsluga_Techniczna.pdf

\\r\\n

 

\\r\\n

Załącznik nr 1 do OPZ do pobrania Zal_1_406_instrukcja_eksploatacji.rar

\\r\\n

 

\\r\\n

Załączik nr 2 do OPZ do pobrania Zal_2_404_instrukcja_eksploatacji.rar

\\r\\n

 

\\r\\n

Załącznik nr 3 do OPZ do pobrania Zal_3_406_inwentaryzacja

\\r\\n

 

\\r\\n

Załącznik nr 4 do OPZ do pobrania Zal_4_404_inwentaryzacja

\\r\\n

 

\\r\\n

Załącznik nr 5 do OPZ do pobrania Zal_5_400_inwentaryzacja.rar

\\r\\n

 

\\r\\n

Załącznik nr 6 do OPZ do pobrania Zal_6_398_A_inwentaryzacja.rar

\\r\\n

 

\\r\\n

Załącznik nr 7 do OPZ do pobrania Zal_7_398_B_inwentaryzacja.rar

\\r\\n

 

\\r\\n

Załącznik nr 8 do OPZ do pobrania Zal_8_dok_powyk_instrukcja_wezel.rar

\\r\\n

 

\\r\\n

Załącznik nr 9 do OPZ do pobrania Zal_9_instrukcja_akumulatory.rar

\\r\\n

 

\\r\\n

Załącznik nr 10 do OPZ do pobrania Zal_10_dok_powyk_wymiana_wiezy

\\r\\n

 

\\r\\n

Załączniki do IDW wersja edytowalna do pobrania 2017_06_23_Zalaczniki_w_wersji_edytowalnej.docx

\\r\\n

 

\\r\\n

Formularz cenowy do pobrania 2017_06_22_Formularz_cenowy.xlsx

\\r\\n

 

\\r\\n

Wyjaśnienia treści SIWZ do pobrania WCWI_odpowiedzi_SIWZ_Obsluga_technniczna_nieruchom_03072017.pdf

\\r\\n

 

\\r\\n

Wyjaśnienia treści SIWZ nr 2 do pobrania WCWI_wyjasnienia_SIWZ_Obsluga_technniczna_nieruchom_05072017.pdf

\\r\\n

 

\\r\\n

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia do pobrania zmiana_ogloszenia_o_zamowieniu_w_BZP.pdf

\\r\\n

 

\\r\\n

Protokół otwarcia ofert do pobrania WCWI_Obsluga_tech_nieruchom_protokol_otwarcia_ofert_10072017.pdf

\\r\\n

 

\\r\\n

Unieważnienie postępowania informacja_o_uniewaznieniu_24072017.pdf