Informujemy, że w dniu 02.08.2017 r. został ogłoszony przetarg pt. "Obsługa Techniczna Poznańskiego Parku Technologiczno-Przemysłowego zlokalizowanego w Poznaniu przy ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 398A, 398B, 400, 404 i 406"

 

Ogłoszenie o zamówieniu do pobrania Ogloszenie_o_zamowienu_w_BZP.pdf

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania WCWI_SIWZ_IDW_Obsluga_tech_nieruch_02082017.pdf

 

Wzór umowy do pobrania Umowa_na_Obsluge_Techniczna_Nieruchomosci__02082017.pdf

 

Opis Przedmiotu Zamówienia do pobrania OPZ_Obsluga_Techniczna_02082017.pdf

 

Załącznik nr 1 do OPZ do pobrania Zal_1_406_instrukcja_eksploatacji.rar

 

Załączik nr 2 do OPZ do pobrania Zal_2_404_instrukcja_eksploatacji.rar

 

Załącznik nr 3 do OPZ do pobrania Zal_3_406_inwentaryzacja

 

Załącznik nr 4 do OPZ do pobrania Zal_4_404_inwentaryzacja

 

Załącznik nr 5 do OPZ do pobrania Zal_5_400_inwentaryzacja.rar

 

Załącznik nr 6 do OPZ do pobrania Zal_6_398_A_inwentaryzacja.rar

 

Załącznik nr 7 do OPZ do pobrania Zal_7_398_B_inwentaryzacja.rar

 

Załącznik nr 8 do OPZ do pobrania Zal_8_dok_powyk_instrukcja_wezel.rar

 

Załącznik nr 9 do OPZ do pobrania Zal_9_instrukcja_akumulatory.rar

 

Załącznik nr 10 do OPZ do pobrania Zal_10_dok_powyk_wymiana_wiezy

 

Załączniki do IDW wersja edytowalna do pobrania Zalaczniki_do_IDW_edytowalne.docx

 

Formularz cenowy do pobrania Formularz_cenowy_02082017.xlsx

 

Protokół otwarcia ofert do pobrania WCWI_Obsluga_tech_nieruchom_protokol_otwarcia_ofert_16082017.pdf

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania WCWI_informacja_wybor_najkorz_oferty_Obsluga_techn_nieruch_31082017.pdf

 

Informacja o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty do pobrania WCWI_info_uniewaznienie_wybor_najkorz_oferty_Obsluga_techn_nieruch_07092017.pdf

 

Informacja o ponownej ocenie i wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania WCWI_informacja_ponown_wybor_najkorz_oferty_Obsluga_techn_nieruch_08092017.pdf