Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji Sp. z o.o. z siedzibą i adresem w Poznaniu przy ulicy 28 Czerwca 1956 r. nr 404,  zaprasza do złożenia oferty na:

 

Najem fragmentu powierzchni użytkowej na prowadzenie punktu usług ubezpieczeniowych w budynku zlokalizowanym w Poznaniu przy ulicy 28 Czerwca 1956 r. nr 404. 

 

Punkt usługowy (fragment powierzchni użytkowej) znajduje się w nowoczesnym budynku klasy „A”  zlokalizowanym przy ulicy 28 Czerwca 1956 r. nr 404. Budynek jest położony w odległości 3 minut od węzła autostrady A2 Luboń/Dębina (Berlin 280 km, Warszawa 300 km) i zaledwie 30 minut od lotniska Ławica (15 km). W kilka minut można stąd dotrzeć do centrum głównymi arteriami osiedla do centrum miasta, 15 minut do centrum (4 km), 10 minut (3 km) do zintegrowanego centrum komunikacyjnego.

Punkt usługowy będący przedmiotem najmu znajduje się na poziomie zero, w holu wyjściowym Budynku, po stronie recepcji. Po przeciwnej stronie punktu usługowego znajduję się sala obsługi klienta następujących komórek Urzędu Miasta Poznania:

- Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa,

- Wydział Spraw Obywatelskich i Usprawnień Komunikacyjnych,

- Wydział Finansowy.

Wygodny dojazd do innych dzielnic Poznania zapewnia również dobrze rozwinięta sieć komunikacji miejskiej, z liniami autobusowymi i pobliską pętlą tramwajową, uzupełniają świetny dojazd samochodem.

W sąsiedztwie znajduje się nowoczesne osiedle Red Park oraz galeria handlowa Galeria Dębiec. Optymalna lokalizacja stwarza wiele możliwości i stanowi ważny atut inwestycji.

 

Powyższy punkt usługowy (fragment powierzchni użytkowej) przeznaczony jest do najmu na okres minimum 2 lat.

 

Oferenci zobowiązani są do przedstawienia oferty na formularzu ofertowym.

 

Czynsz z tytułu najmu fragmentu powierzchni użytkowej będzie ustalony w wysokości zadeklarowanej w  ofercie wybranej przez Wynajmującego. 

 

Miejsce, termin i tryb otwarcia ofert:

 

Ofertę w formie pisemnej prosimy składać w nieprzezroczystym, zabezpieczonym przed otwarciem opakowaniu na adres Spółki: ulica 28 Czerwca 1956 r. nr 404, 61-441 Poznań, z dopiskiem „Oferta konkursowa na najem fragmentu powierzchni użytkowej na prowadzenie punktu usług ubezpieczeniowych w budynku zlokalizowanym przy ulicy 28 Czerwca 1956 r. nr 404 w Poznaniu” do dnia 02 sierpnia 2017 roku.

Zamawiający dopuszcza również możliwość złożenia oferty w formie elektronicznej, którą prosimy przesłać na adres e-mail: paulina.mazurczak@wcwi.com.pl do dnia 02.08.2017 roku.

 

Formalną przyczyną nieważności oferty będzie wystąpienie choćby jednego z poniższych uchybień:

1)   oferta została złożona po terminie składania ofert,

2)   brak któregokolwiek z załączników, lub nie uzupełnienie przez Oferenta pomimo  wezwania przez  Organizatora Konkursu w wyznaczonym terminie.

 

Okres związania ofertą wynosi 60 dni liczonych od terminu składania ofert wskazanego w niniejszym zapytaniu ofertowym.

 

W celu zapewnienia porównywalności wszystkich konkursowych ofert Spółka  zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z poszczególnymi oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania dokumentacji ofertowej, do odpowiedzi na wybraną ofertę.

 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone niezwłocznie po jego zakończeniu, poprzez publikację na stronie internetowej WCWI - danych wybranego Oferenta. Wybrany Oferent powiadomiony zostanie również w formie pisemnej.

 

Wizji lokalnej dokona Oferent indywidualnie.

 

Dodatkowe informacje i kontakt:

 

Piotr Juskowiak, Menadżer PPTP

tel.: (61) 673 4541

e-mail.: piotr.juskowiak@wcwi.com.pl

 

Paulina Mazurczak, Asystentka Menadżera PPTP

Tel.: (61) 673 4543

e-mail.: paulina.mazurczak@wcwi.com.pl

 

Spółka zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu ofert lub do odstąpienia od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.

 

 

Załączniki:

1. Wzór formularza ofertowego -  Formularz_ofertowy.docx

2. Plan sytuacyjny powierzchni-  plan_sytuacyjny_powierzchni.pdf

3. Projekt umowy najmu -  20170719_WCWI_ubezp_umowa_najmu_lokalu_404_wzor_JK_v5.doc

4. Załącznik nr 7 do Projektu umowy najmu -  20170714_WCWI_ubezpieczenia_oswiadczenie_dobrowolne_poddanie_egzekucji_777kpc.docx