Przetargi
ogłoszenia

Informujemy, że w dniu 06.03.2015 r. został ogłoszony przetarg pt. "Udzielenie odnawialnego kredytu/pożyczki krótkoterminowej na sfinansowanie podatku VAT".

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu do pobrania Ogloszenie_o_zamowieniu2.pdf

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania SIWZ.pdf

 

Załączniki IDW w wersji edytowalnej do pobrania Zalaczniki_do_IDW.doc

 

Załącznik nr 1 Tekst jednolity umowy spółki do pobrania Zalacznik_nr_1_tekst_jednolity_umowy_Spolki_WCWI.pdf

 

Załącznik nr 2 KRS do pobrania Zalacznik_nr_2_KRS_WCWI.pdf

 

Załącznik nr 3 REGON do pobrania Zalacznik_nr_3_REGON.pdf

 

Załącznik nr 4 NIP do pobrania Zalacznik_nr_4_NIP.pdf

 

Załącznik nr 5 US do pobrania Zalacznik_nr_5_US.pdf

 

Załącznik nr 6 ZUS do pobrania Zalacznik_nr_6_ZUS.pdf

 

Załącznik nr 7 Operat szacunkowy do pobrania Zalacznik_nr_7_operat_szacunkowy.pdf

 

Załacznik nr 8 Wstępne Sprawozdanie Finansowe za 2014 rok do pobrania Zalacznik_nr_8_wstepne_spr_finans_za_2014r.pdf

 

Załącznik nr 9  Sprawozdanie Finansowe za 2013 rok do pobrania Zalacznik_nr_9_spr_finans_za_2013r.pdf

 

Załącznik nr 10 Zatwierdzenie Sprozwozdania Finansowego za rok obrotowy 2013 do pobrania Zalacznik_nr_10_zatw_spr_finans_WCWI_za_rok_obrotowy_2013.pdf

 

Załącznik nr 11 Zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu za rok obrotowy 2013 do pobrania Zalacznik_nr_11_zatw_spr_Zarzadu_za_rok_obrotowy_2013.pdf

 

Załącznik nr 12 Absolutorium Zarządu WCWI za rok obrotowy 2013 do pobrania Zalacznik_nr_12__absolutorium_Zarzadu_WCWI_za_rok_obrotowy_2013.pdf

 

Załącznik nr 13 Absolutorium Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2013 do pobrania Zalacznik_nr_13_absolutorium_RN_WCWI_za_rok_obrotowy_2013.pdf

 

Załącznik nr 14 Sprawozdanie Finansowe za 2012 rok do pobrania Zalacznik_nr_14_spr_finans_za_2012r.pdf

 

Załącznik nr 15 Zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy 2012 do pobrania Zalacznik_nr_15_zatw_spr_finans_WCWI_za_rok_obrotowy_2012.pdf

 

Załącznik nr 16 Zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu za rok obrotowy 2012 do pobrania Zalacznik_nr_16_zatw_sprZarzadu_za_rok_obrotowy_2012.pdf

 

Załącznik nr 17 Absolutorium Zarządu za rok obrotowy 2012 do pobrania Zalacznik_nr_17_absolutorium_Zarzadu_WCWI_za_rok_obrotowy_2012.pdf

 

Załącznik nr 18 Absolutorium Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2012 do pobrania Zalacznik_nr_18_absolutorium_RN_WCWI_za_rok_obrotowy_2012.pdf

 

Załącznik nr 19 Uchwała Rady Miasta Poznania z dnia 6 grudnia 2011roku do pobrania zalacznik__nr__19.pdf

 

Zmiana treści SIWZ do pobrania Zmiana_tresci_SIWZ_130315.pdf

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia do pobrania Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf

 

Wyjaśnienie treści SIWZ do pobrania Wyjasnienie_tresci_SIWZ_1303215.pdf

 

Oświadczenie o aktualności numerów REGON i NIP do pobrania Zalacznik_oswiadczenie.pdf

 

Opinia Banku PKO BP S.A. do pobrania Zalacznik_PKO.pdf

 

Opinia Banku BZ WBK S.A. do pobrania Zalacznik_WBK.pdf

 

Opinia Banku BGK do pobrania Zalacznik_BGK.pdf

 

Informacja o działalności gospodarczej do pobrania Zalacznik_druk_1_.pdf

 

Informacja o zaangażowaniu kredytowym poza BGK do pobrania Zalacznik_druk_2_.pdf

 

Uchwała NZW WCWI nr 7 do pobrania Uchwala_NZW_WCWI_nr_72015.pdf

 

Prognoza finansowa Spółki na 2015 rok do pobrania Zalacznik_Prognoza_2015.pdf

 

Bilans, rachunek zysków i strat za 01.2014 oraz 01.2015 do pobrania Bilans_RZiS_31012014_31012015.pdf

 

Odpis KW nieruchomości do pobrania Zalacznik_KW_Zegrze.pdf

 

Umowa przeniesienia prawa własności nieruchomości gruntowej do pobrania umowa_przeniesienia_prawa_wasnoci_nieruchomoci_gruntowej_KSSSE.pdf

 

Zaświadczenie z US do pobrania  Zalacznik_US.pdf

 

Wypis z rejestru gruntów do pobrania Wypis_z_rejestru_gruntow.pdf

 

Mapa ewidencyjna do pobrania Mapa_eweidencyjna.pdf

 

Bilans i rachunek zysków i strat za 2013 wraz z informacją dodatkową do pobrania WCWI_Spr_fin_2013.pdf

 

Bilans i rachunek zysków i strat za 2012 wraz z informacją dodatkową do pobrania WCWI_sprawozdanie_za_2012.pdf

 

Dane uzupelniające do sprawozdań finansowych do pobrania DUB.pdf

 

Wyjaśnienie oraz zmiana treści SIWZ nr 2 do pobrania Wyjasnienie2_zmiana2_tresci_SIWZ.pdf

 

Bilans aktywa 2015 do pobrania Bilans_Aktywa_kw2015.pdf

 

Bilans pasywa 2015 do pobrania Bilans_Pasywa_kw2015.pdf

 

Rachunek zysków i strat 2015 do pobrania RZiS_kw_2015.pdf

 

Uzupełnienie wyjaśnień treści SIWZ do pobrania Uzupelnienie_wyjasnien_tresci_SIWZ_170315.pdf

 

Opinia Banku BPH S.A. do pobrania Zalacznik_BPH1.pdf

 

Sprawozdanie Zarządu za rok obrotowy 2013 do pobrania Sprawozdanie_Zarzadu_WCWI_2013_po_RN.pdf

 

Wyjaśnienie treści SIWZ nr 3 do pobrania Wyjasnienie3_tresci_SIWZ_1903215.pdf

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania Informacja_o_wyborze_oferty.pdf

Informujemy, że w dniu 26.01.2015 r. został ogłoszony przetarg pt. "Podział funkcjonalny obiektu - aranżacja III piętra. Budynek biurowy - Segment A, Poznański Park Technologiczno-Przemysłowy. Zaprojektuj i wybuduj".

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu do pobrania Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania SIWZ.pdf

 

Załączniki IDW w wersji edytowalnej do pobrania Zalaczniki_IDW_Aranzacja_Seg_A_edyt.doc

 

Zestawienie cen w wersji edytowalnej do pobrania zestawienie_cen_wersja_edytowalna.rar

 

Wzór umowy do pobrania Wzor_umowy.pdf

 

PFU część III SIWZ do pobrania 01_program_funkcjonalno_uzytkowy.pdf

 

Załącznik nr 1 do PFU do pobrania Zalacznik_1_koncepcja_aranzacji_kond_3.rar

 

Załącznik nr 2 do PFU do pobrania Zalacznik_2_dokumentacja_powyk_decyzje_pozwolenia.rar

 

Załącznik nr 2.4 do PFU do pobrania 02_Zgloszenie_zamiaru_budowy.pdf

 

Załącznik nr 3 do PFU do pobrania Zalacznik_3_dokumentacja_fotograficzna_stanu_istn.rar

 

Załącznik nr 4 do PFU do pobrania Zalacznik_4_wizualizacje_zabudowy_meblowej_aneksow_kuchennyc.rar

 

Załącznik nr 5 do PFU do pobrania 01_Zadanie_1_zalacznik_5.pdf

 

Załącznik nr 6 do PFU do pobrania 03_Zadanie_2_zalacznik_6.pdf

 

Załączniik nr 7 do PFU do pobrania 01_Zadanie_3_zalacznik_7.pdf

 

Załącznik nr 8 do PFU do pobrania 02_Zadanie_4_zalacznik_8.pdf

 

Załącznik nr 9 do PFU do pobrania 01_Zadanie_5_zalacznik_9.pdf

 

Załącznik nr 10 do PFU do pobrania 02_Zadanie_6_zalacznik_10.pdf

 

Załącznik nr 11 do PFU do pobrania Zalacznik_11_harmonogram_Przedsiewziecia.pdf

 

Zmiana SIWZ nr 1 do pobrania Zmiana_SIWZ.pdf

 

PFU część III SIWZ do pobrania program_funkcjonalno_uzytkowy_zmiana.pdf

 

Załącznik nr 6 do PFU do pobrania Zadanie_2_zalacznik_6_zmiana.pdf

 

Załącznik nr 12 do PFU do pobrania lokalizacja_drzwi_zalacznik_12.pdf

 

Wyjaśnienia SIWZ nr 1 do pobrania Wyjasnienie_nr1_tresci_SIWZ.pdf

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia do pobrania Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_o_zamowieniu_040215.pdf

 

Wyjaśnienia SIWZ nr 2 i zmiana SIWZ nr 2 do pobrania Wyjasnienie_nr2_zmiana_nr2_tresci_SIWZ.pdf

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia do pobrania Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_o_zamowieniu_19022015.pdf

 

Zmiana SIWZ nr 3 do pobrania Zmiana_nr3_tresci_SIWZ.pdf

 

PFU część III SIWZ do pobrania program_funkcjonalno_uzytkowy_zmiana2.pdf

 

Załącznik nr 5 do PFU do pobrania Zadanie_1_zacznik_5_zmiana.pdf

 

Załącznik nr 11 do PFU do pobrania Kopia_Zalacznik_11_harmonogram_Przedsiewziecia_zmiana.xls

 

Załącznik nr 13 do PFU do pobrania Zalacznik_13_lokalizacja_posadzki_kamiennej_kond3_4.pdf

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia do pobrania Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_o_zamowieniu.pdf

 

Zmiana SIWZ nr 4 do pobrania Zmiana_nr4_tresci_SIWZ1.pdf

 

PFU część III SIWZ do pobrania program_funkcjonalno_uzytkowy_zmiana3.pdf

 

Załącznik nr 5 do PFU do pobrania Zadanie_1_zalacznik_5_zmiana2.pdf

 

Załącznik nr 6 do PFU do pobrania Zadanie_2_zalacznik_6_zmiana2.pdf

 

Załącznik nr 7 do PFU do pobrania Zadanie_3_zalacznik_7_zmiana.pdf

 

Załącznik nr 8 do PFU do pobrania Zadanie_4_zalacznik_8_zmiana.pdf

 

Załącznik nr 9 do PFU do pobrania Zadanie_5_zalacznik_9_zmiana.pdf

 

Załącznik nr 10 do PFU do pobrania Zadanie_6_zalacznik_10_zmiana.pdf

 

Załącznik nr 14 do PFU do pobrania zalacznik_14_PB_sanitarna.rar

 

Załącznik nr 15 do PFU do pobrania zalacznik_15_PB_architektura.rar

 

Zestawienie zadanie 1 zmiana do pobrania zestawienie_zadanie1_zmiana.xlsx

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania WCWI_informacja_wybor_zadania2do4.pdf

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania WCWI_informacja_wybor_zadania1_6.pdf

 

Sprostowanie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie zadania 6 do pobrania WCWI_sprostowanie_informacji_o_wyborze_w_zakresie_zadania_6.pdf

« pierwszy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ostatni »
Kamera za bramką