Przetargi
ogłoszenia

Informujemy, że w dniu 14.11.2014 r. został ogłoszony przetarg pt. "Udzielenie kredytu krótkoterminowego na sfinansowanie podatku VAT".

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu do pobrania Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania SIWZ.pdf

 

Załącznik nr 1 do SIWZ - KRS do pobrania zalacznik_nr_1.pdf

 

Załącznik nr 2 do SIWZ - REGON do pobrania zalacznik_nr_2.pdf

 

Załącznik nr 3 do SIWZ - NIP do pobrania zalacznik__nr__3.pdf

 

Załącznik nr 4 do SIWZ - ZUS do pobrania zalacznik_nr_4.pdf

 

Załącznik nr 5 do SIWZ - US do pobrania zalacznik_nr_5.pdf

 

Załącznik nr 6 do SIWZ - Sprawozdanie Finansowe za 2012 rok do pobrania zalacznik_nr_6.pdf

 

Załącznik nr 7 do SIWZ - Sprawozdanie Finansowe za 2013 rok do pobrania zalacznik__nr__7.pdf

 

Załącznik nr 8 do SIWZ - Sprozwozdanie Finansowe na koniec III kwartału 2014 roku do pobrania zalacznik_nr_8.pdf

 

Załącznik nr 9 do SIWZ - Uchwała Rady Miasta Poznania z dnia 6 grudnia 2011roku do pobrania zalacznik__nr__9.pdf

 

Załączniki IDW w wersji edytowalnej do pobrania Zalaczniki_do_IDW.doc

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia do pobrania ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_BZP.pdf

 

Zmiana treści SIWZ do pobrania ogloszenie_o_zmianie_SIWZ.pdf

 

SIWZ po zmianie do pobrania SIWZ_po_zmianie.pdf

 

Wyjaśnienie treści SIWZ do pobrania Wyjasnienie_tresci_SIWZ.pdf

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia do pobrania Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf

 

Zmiana treści SIWZ do pobrania Zmiania_tresci_SIWZ.pdf

 

SIWZ po zmianie do pobrania SIWZ_zmiania_211114.pdf

 

Wyjaśnienie treści SIWZ nr 2 do pobrania Wyjasnienie_tresci_SIWZ__nr_2_25112014.pdf

 

Zmiana treści SIWZ nr 3 do pobrania Zmiana_tresci_SIWZ_nr_3_25112014.pdf

 

SIWZ po zmianie do pobrania SIWZ_po_zmianiach_251114.pdf

 

Zmiana treści SIWZ do pobrania zawiadomienie_zmiana_tresci_SIWZ_281114.pdf

 

SIWZ po zmianie do pobrania SIWZ_zmiana_281114.pdf

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia do pobrania ogloszenie_zmiana_ogloszenia_zmowienia.pdf

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty__kredyt_VAT.pdf

Informujemy, że w dniu 16.01.2015 r. został ogłoszony przetarg pt. "Przebudowa budynku biurowego położonego w Poznaniu przy ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404 na potrzeby Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa Urzędu Miasta Poznania".

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu do pobrania Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania SIWZ.pdf

 

Załączniki IDW w wersji edytowalnej do pobrania Zalaczniki_do_IDW_edytowalne.doc

 

Wykaz cen dot. zadania 1 w wersji edytowalnej do pobrania wykaz_cen_zadanie1.xls

 

Wykaz cen dot. zadania 2 w wersji edytowalnej do pobrania wykaz_cen_zadanie2.xls

 

Wzór umowy dot. zadania nr 1 do pobrania Wzor_umowy_Zadanie_nr_1.pdf

 

Wzór umowy dot. zadania nr 2 do pobrania Wzor_umowy_Zadanie_nr_2.pdf

 

Opis Przedmiotu Zamówienia do pobrania OPZ.pdf

 

Załącznik nr 1 do OPZ do pobrania dok_powyk_zal1.rar

 

Załącznik nr 2 do OPZ do pobrania PBW_PPTP Seg B_WDGiR_zal2.rar

 

Załącznik nr 3 do OPZ do pobrania STWiOR_zal3.rar

 

Załącznik nr 4 do OPZ do pobrania przedmiary_zal4.rar

 

Załącznik nr 5 do OPZ do pobrania dec_pozw_bud_zal5.pdf

 

Załacznik nr 6 do OPZ do pobrania zadanie_1_rob_budowlane_zal6.pdf

 

Załącznik nr 7 do OPZ do pobrania zadanie_2_inst_slabopradowe_zal7.pdf

 

Wyjaśnienia SIWZ nr 1 do pobrania Wyjasnienia_SIWZ_nr_1_22012015.pdf

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia do pobrania Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_o_zamowieniu.pdf

 

Wyjaśnienie nr 2 i zmiana SIWZ do pobrania Wyjasnienie_nr2_i_zmiana_SIWZ.pdf

 

Sprostowanie wyjaśnienia nr 2 i zmiany treści SIWZ do pobrania Sprostowanie_wyjasnienia_SIWZ_nr2_280115.pdf

 

Wyjaśnienia SIWZ nr 3 do pobrania Wyjasnienie_SIWZ_nr3.pdf

 

Załącznik do wyjaśnienia SIWZ nr 3 - Wykaz cen dot. zadania 1 w wersji edytowalnej do pobrania wykaz_cen_zadanie1.xls

 

Załącznik do wyjaśnienia SIWZ nr 3 - Wykaz cen dot. zadania 2 w wersji edytowalnej do pobrania wykaz_cen_zadanie2.xls

 

Wyjaśnienia SIWZ nr 4 do pobrania Wyjasnienia_SIWZ_nr4_020215.pdf

 

Opis Przedmiotu Zamówienia zmiana do pobrania OPZ_zmiana.pdf

 

Załącznik nr 2 do OPZ zmiana do pobrania PBW_PPTP_Seg_B_WDGiR_IE_zal2_zmiana.rar

 

Załącznik nr 8 do OPZ do pobrania Zal_8_Poziom_0_podloga.pdf

 

Załącznik nr 9 do OPZ do pobrania Zal_9_Poziom_1_podloga.pdf

 

Wyjaśnienia SIWZ nr 5 do pobrania Wyjasnienie_nr5_tresci_SIWZ.pdf

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania Informacja_o_wyborze_najkorzytsniejszej__oferty.pdf

« pierwszy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ostatni »
Kamera za bramką