Przetargi
ogłoszenia

Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na przeglądy i konserwację systemów klimatyzacyjnych i wentylacyjnych w budynkach nr 398A, 398B (Trafohouse), 404 (Segment B) i 406 (Segment A) położonych przy ul. 28 Czerwca 1956 r., w tym ewentualnych napraw (realizowanych na podstawie odrębnych pisemnych zleceń) systemów wentylacji i klimatyzacji znajdujących się w budynkach nr 398A, 398B, 404 i 406.

 

Ogłoszenie - zapytanie ofertowe do pobrania Ogloszenie_zapytanie_ofertowe.pdf

 

Zakres czynności do pobrania Zakresy_czynnosci_398_AB_406.pdf

 

Zakres czynnosći do pobrania Zakresy_czynnosci_Seg_B_404.pdf

 

Wzór oferty do pobrania Wzor_oferty_26112015RF.doc

 

Wzór umowy do pobrania wzor_umowy.pdf

 

Załącznik do umowy nr 7 do pobrania Zalacznik_nr_7_protokol_serwisu_awaryjnego.pdf

 

Załącznik do umowy nr 8 do pobrania Zalacznik_nr_8_protokol_z_naprawy.pdf

 

Informujemy, że w dniu 17.02.2016 r. został ogłoszony przetarg pt. "Usługi pośrednictwa w wynajmie powierzchni budynków i usługi zarządzania nieruchomością Wielkopolskiego Centrum Wspierania Inwestycji".

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu do pobrania ogloszenie_o_zamowieniu.pdf

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania WCWI_SIWZ_IDW_posrednictwa_najem_PPTP_17022016_OST.pdf

 

Wzór umowy do pobrania 01_Wzor_umowy_posrednictwa_najem_PPTP_17022016.pdf

 

Opis Przedmiotu Zamówienia do pobrania OPZ.pdf

 

Załączniki do IDW wersja edytowalna do pobrania Zalaczniki_IDW_posrednictwa_najem_PPTP_edytowalne.docx

 

Sprostowanie treści SIWZ do pobrania sprostowanie_tresci_siwz.pdf

 

Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ do pobrania wyjasnienie_i_zmiana_tresci_siwz.pdf

 

Wzór umowy po zmianach do pobrania 01_Wzor_umowy_posrednictwa_najem_PPTP_04032016_002.pdf

 

Inormacja o wyborze najkorzystniejszej oferty WCWI_Komercjalizacja_informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_06052016.pdf

« pierwszy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ostatni »
Kamera za bramką