Przetargi
ogłoszenia

Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na sprzątanie budynków i terenu PPTP oraz terenu zewnętrznego przy ul. Głogowskiej 21 w Poznaniu.

 

Ogłoszenie - zapytanie ofertowe do pobrania Ogloszenie_zapytanie_ofertowe_sprzatanie_PPTP_teren_zewn.pdf

 

Formularz oferty do pobrania formularz_oferty.docx

 

Wzór umowy do pobrania WCWI__umowa_sprzatanie.pdf

 

Rzuty pięter w budynkach do pobrania Rzuty_pieter.rar

 

Rzut II piętra budynku nr 404 do pobrania zalacznik_nr_3_rzut_II_pietra_bud_nr_404.pdf

 

Instrukcja eksploatacji i konserwacji budynku do pobrania 2014_12_12_Instrukcja_eksploatacji_i_konserwacji_budynku.pdf

 

Plan zagospodarowania terenu PPTP do pobrania Zagospodarowanie_terenu_PPTP.pdf

 

Wykaz pomieszczeń budynku nr 400 do pobrania Budynek_nr_400__wykaz_pomieszczen_parteru.pdf

 

Rzut parteru budynku nr 400 do pobrania rzut_parteru_budynek_nr_400.pdf

Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji Sp. z o.o. 61-441 Poznań, ul. 28 Czerwca 400,  zaprasza do składania ofert dotyczących  wynajmu lokalu użytkowego o powierzchni 389 m²,  znajdującego się w Poznaniu ul. Za Bramką 1 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności usługowej z zakresu gastronomii.

 

Lokal znajduje się w nowopowstającym budynku usługowo - biurowym standard klasy A (oddanie do użytkowania II kwartał 2016r.) przy ul. Za Bramką 1, w ścisłym centrum Poznania, w obszarze Starego Rynku.
W najbliższym sąsiedztwie rynek bernardyński, Kościół Farny oraz siedziba Urzędu Miasta Poznania. Teren graniczy bezpośrednio z ulicą Wszystkich Świętych oraz pośrednio z ul. Garbary i pl.Kolegiackim. Obiekt o funkcji biurowo usługowej, 4 kondygnacje nadziemne (pomieszczenia przeznaczone na wynajem – biura i sale konferencyjne), 3 kondygnacje podziemne (parkingi i pomieszczenia gospodarcze). Parter od strony ul. Za Bramką – funkcja reprezentacyjna związana z głównym wejściem do budynku oraz lokalami usługowymi.  Lokal składa się z trzech niezależnych lokali o pow. 187,80m2 i 180,34m2 (w części frontowej) oraz lokal o pow. 20,94m2 – łącznie 389,08m2. Cały obiekt dostosowany do osób niepełnosprawnych. Lokale 1 i 2 będące przedmiotem najmu znajdują się na poziomie zero, posiadają witryny i wejście od ul. Za Bramką. Wyposażone w sieć: wodociągową, elektryczną, kanalizacyjną i centralne ogrzewanie oraz system wentylacji i klimatyzacji. Pomieszczenia będą posiadały wykończoną posadzkę, ściany i sufit podwieszany z oświetleniem. Najemca będzie zobowiązany do przygotowania aranżacji i wyposażenia lokalu własnym staraniem i na swój koszt a także do zapewnienia toalety dla osób niepełnosprawnych.

 

Powyższy lokal przeznaczony jest do najmu na okres min. 3 lat.

 

Oferenci zobowiązani są do przedstawienia oferty na formularzu ofertowym wraz z załącznikami.

 

Czynsz z tytułu najmu lokalu będzie ustalony w wysokości zadeklarowanej w  ofercie wybranej przez Wynajmującego. Niezależnie od zadeklarowanego czynszu Najemca będzie ponosił koszty z tyt. opłat eksploatacyjnych wg. zużycia:

 

 

Miejsce, termin i tryb otwarcia ofert, informacje na temat oferenta

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie do dnia 20 listopada 2015 r.

Koperta powinna być oznaczona w następujący sposób:

 

OFERTA KONKURSOWA NA NAJEM LOKALU W CELU PROWADZENIA USŁUG

       GASTRONOMICZNYCH  W BUDYNKU PRZY UL. ZA BRAMKĄ 1 W POZNANIU

 

Formalną przyczyną nieważności oferty będzie wystąpienie choćby jednego z poniższych uchybień:

1)    oferta została złożona po terminie składania ofert,

2)    brak któregokolwiek z załączników, lub nie zostały uzupełnione przez Oferenta pomimo  wezwania przez  Organizatora Konkursu w wyznaczonym terminie.

 

Oferta jest ważna 60 dni od otwarcia ofert.

WCWI Sp. z o.o zastrzega sobie prawo wezwania Oferenta do złożenia ewentualnych

dodatkowych wyjaśnień odnośnie złożonych ofert.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone niezwłocznie po jego zakończeniu, poprzez publikację

na stronie internetowej wcwi danych wybranego Oferenta. Wybrany Oferent powiadomiony

zostanie również w formie pisemnej.

 

Wizji lokalnej dokona Oferent indywidualnie.

 

Dodatkowe informacje i kontakt:

Piotr Juskowiak, Manager PPTP tel. (061) 673 4541

e-mail      piotr.juskowiak@wcwi.com.pl

 

Monika Błoch, Opiekun Inwestora PPTP tel. (061) 673 4500

e-mail   monika.bloch@wcwi.com.pl

 

WCWI  zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu ofert w każdym czasie bez podania przyczyn.

 

             1. Plan sytuacyjny lokalu - Plan_Sytuacyjny_Lokalu.pdf

             2. Formularz ofertowy - Formularz_ofertowy.docx

             3. Załączniki do zapytania ofertowego - Zalacznik_nr_1.docx Zalacznik_nr_2.docx Zalacznik_nr_3.docx

« pierwszy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ostatni »
Kamera za bramką