Przetargi
ogłoszenia

Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na przeglądy i konserwację systemów klimatyzacyjnych i wentylacyjnych w budynkach nr 398A, 398B (Trafohouse), 404 (Segment B) i 406 (Segment A) położonych przy ul. 28 Czerwca 1956 r., w tym ewentualnych napraw (realizowanych na podstawie odrębnych pisemnych zleceń) systemów wentylacji i klimatyzacji znajdujących się w budynkach nr 398A, 398B, 404 i 406.

 

Zapytanie ofertowe do pobrania 2015_10_19_Zapytanie_ofertowe_system_VRV.pdf

 

Zakres czynności do pobrania 2015_10_19_Zakresy_czynnosci_398__AB_406.pdf

 

Zakres czynnosći do pobrania 2015_10_19_Zakresy_czynnosci_Seg_B_404.pdf

 

Wzór oferty do pobrania Wzor_oferty_19102015.doc

 

Wzór umowy do pobrania 2015_2016_PPTP_Umowa_konserwacja_VRV_RF.pdf

 

Załącznik do umowy nr 5 do pobrania Zalacznik_nr_5_karta_serwisu_awaryjnego.pdf

 

Załącznik do umowy nr 6 do pobrania Zalacznik_nr_6_protokol_serwisu_awaryjnego.pdf

 

Załącznik do umowy nr 7 do pobrania Zalacznik_nr_7_protokol_na_naprawy.pdf

 

Wyjaśnienie nr 1 oraz przedłużenie terminu składania ofert do pobrania Wyjasnienie_nr_1_oraz_przedluzenie_terminu__skladania_ofert.pdf

 

Wyciąg z instrukcji eksploatacji budynku nr 404 do pobrania Wyciag_Instrukcja_eksploatacji_bud404.pdf

 

Unieważnienie postępowania do pobrania uniewaznienie_postepowania.pdf

Informujemy, że w dniu 17.09.2015 r. został ogłoszony przetarg pt. "Podział funkcjonalny obiektu - aranżacja drugiego piętra. Budynek biurowy - Segment B, położony w Poznaniu przy ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404".

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu do pobrania Ogloszenie_o_zamowieniu_BZP.pdf

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - IDW do pobrania SIWZ.pdf

 

Załączniki IDW w wersji edytowalnej do pobrania Zalaczniki_IDW_Aranzacja_Seg_B_edytowalne.docx

 

Formularz cenowy do pobrania formularz_cenowyxlsx.xls

 

Wzór umowy do pobrania Wzor_Umowy.pdf

 

Opis Przedmiotu Zamówienia do pobrania OPZ.pdf

 

Załącznik nr 1 do OPZ do pobrania dokumentacja_powykonawcza_zal1.rar

 

Załącznik nr 2 do OPZ do pobrania dokumentacja_fotograficzna_zal2.rar

 

Załącznik nr 3 do OPZ część I do pobrania architektura.rar

 

Załącznik nr 3 do OPZ część II do pobrania instalacje_elektryczne.rar

 

Załącznik nr 3 do OPZ część III do pobrania instalacje_sanitarne.rar

 

Załącznik nr 4 do OPZ do pobrania ST_00_wymagania_ogolne_zal4.pdf

 

Załącznik nr 5 do OPZ do pobrania przedmiary_robot_zal5.rar

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia do pobrania Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf

 

Zmiana treści SIWZ nr 1 do pobrania Zmiana_tresci_SIWZ_nr1.pdf

 

Opis Techniczny do pobrania OPIS_TECHNICZNY_2.pdf

 

Widok szafy rack do pobrania ES09_Widok_szafy_rack__PPD_SK_rev01.pdf

 

Schemat okablowania strukturalnego do pobrania ES06_Schemat_okablowania_strukturalnego_rev01.pdf

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania Informacja_o_wyborze_oferty.pdf

« pierwszy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ostatni »
Kamera za bramką