Przetargi
ogłoszenia

Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonywanie przeglądów i konserwacji systemów niskonapięciowych w czterech budynkach Zleceniodawcy zlokalizowanych w Poznaniu przy ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 398A,B, 404 i 406 (zwanych dalej Obiektami), w tym ewentualnych napraw (realizowanych na podstawie odrębnych pisemnych zleceń).

 

Ogłoszenie - zapytanie ofertowe do pobrania Zapytanie_ofertowe_systemy_niskonapieciowe.pdf

 

Załącznik 1.1. do pobrania Zalacznik_nr_11_systemy_niskonapieciowe_398_AB_406_Z_CCTV.pdf

 

Zakres 1.2. do pobrania Zalacznik_nr_12_systemy_niskonapieciowe_404.pdf

 

Wzór oferty do pobrania Wzor_oferty_systemy_niskonapieciowe.doc

 

Wzór umowy do pobrania Umowa_konserwacja_systemy_niskonapieciowe.pdf

 

Załącznik nr 5 do pobrania Zalacznik_nr_5_cennik_uslug.docx

 

Załącznik nr 6 do pobrania Zalacznik_nr_6_karta_serwisu_awaryjnego.docx

 

Załącznik nr 7 do pobrania Zalacznik_nr_7_protokol_serwisu_awaryjnego.docx

 

Załącznik nr 8 do pobrania Zalacznik_nr_8_protokol_na_uslugi_dodatkowe.docx

 

Wzór oferty po modyfikacji do pobrania Wzor_oferty_systemy_mod.doc

 

Unieważnienie postępowania do pobrania uniewaznienie_postepowania.pdf

Informujemy, że w dniu 16.09.2016 r. został ogłoszony przetarg pt. "Podział funkcjonalny części kond. +1 na potrzeby wykonania aranżacji pięciu Biur, zlokalizowanych w budynku usługowo-biurowym z parkingiem podziemnym położonym w Poznaniu przy ul. Za Bramką 1".

 

Ogłoszenie o zamówieniu do pobrania 20160916_WCWI_ogloszenie_aranzacja_5_biur.pdf

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania 20160916_WCWI_SIWZ_IDW_aranzacja_5_biur_Co_Working.pdf

 

Załączniki do IDW edytowalne do pobrania 20160916_WCWI_SIWZ_IDW_aranzacja_5_biur_Co_Working_JK_v2.docx

 

Wzór umowy do pobrania 20160916_WCWI_umowa_aranzacja_5_biur_Cowork.pdf

 

Program Funkcjonalno-Użytkowy do pobrania 2016_09_14_PFU_czescIII_SIWZ.pdf

 

Załącznik nr 1 do PFU do pobrania 1_Rysunki_aranzacja5biur.rar

 

Załącznik nr 2 do PFU do pobrania 2_Dokumentacja_zdjeciowa.rar

 

Załącznik nr 3 do PFU do pobrania 3_Dokumentacja_powykonawcza.rar

 

Załącznik nr 4 do PFU do pobrania 4_PW_kotary.rar

 

Załącznik nr 5 do PFU do pobrania 5_Wykaz_cen.rar

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia do pobrania ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf

 

Zmiana treści SIWZ nr 1 do pobrania zmiana_tresci_siwz_nr_1.pdf

 

Unieważnienie postępowania do pobrania uniewaznienie_postepowania.pdf

« pierwszy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ostatni »
Kamera za bramką