Przetargi
ogłoszenia

Informujemy, że w dniu 26.05.2017 r. został ogłoszony przetarg pt. "Remont konserwatorski kamienicy położonej w Poznaniu przy ul. Ratajczaka 45".

\r\n

 

\r\n

Ogłoszenie o zamówieniu do pobrania ogloszenie_o_zamowieniu_w_BZP.pdf

\r\n

 

\r\n

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania WCWI_SIWZ_IDW_remont_kamienicy_Ratajczaka45_26052017.pdf

\r\n

 

\r\n

Kosztorys ofertowy do pobrania kosztorys_ofertowy_CZESC_I.pdf

\r\n

 

\r\n

Kosztorys ofertowy do pobrania kosztorys_ofertowy_CZESC_II.pdf

\r\n

 

\r\n

Załączniki do IDW edytowalne do pobrania Zalaczniki_w_wersji_edytowalnej.docx

\r\n

 

\r\n

Kosztory ofertowy edytowalny część I do pobrania kosztorys_ofertowy_CZESC_I.doc

\r\n

 

\r\n

Kosztorys ofertowy edytowalny część II do pobrania kosztorys_ofertowy_CZESC_II.doc

\r\n

 

\r\n

Wzór umowy do pobrania MKZ_WCWI_umowa_remont_kamienicy_Ratajczak45_25052017.pdf

\r\n

 

\r\n

Opis Przedmiotu Zamówienia część I do pobrania OPZ_czesc_I.pdf

\r\n

 

\r\n

Opis Przedmiotu Zamówienia część II do pobrania OPZ_czesc_II.pdf

\r\n

 

\r\n

Załącznik nr 1 do OPZ do pobrania zal_1_projekt_budowlany.rar

\r\n

 

\r\n

Załącznik nr 2 do OPZ do pobrania zal_2_prop_programu_prac_konserw.rar

\r\n

 

\r\n

Załącznik nr 3 do OPZ do pobrania zal_3_STWiOR.rar

\r\n

 

\r\n

Załącznik nr 4 do OPZ do pobrania zal_4_przedmiar.rar

\r\n

 

\r\n

Załącznik nr 5 do OPZ do pobrania zal_5_pozwolenieMKZ.rar

\r\n

 

\r\n

Załącznik nr 6 do OPZ do pobrania zal_6_pozw_budowa.rar

\r\n

 

\r\n

Wyjaśnienie terści SIWZ do pobrania WCWI_odpowiedzi_SIWZ_Remont_kamienicy_08062017.pdf

\r\n

 

\r\n

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia do pobrania ogloszenie_w_BZP_o_zmianie_ogloszenia_o_zamowieniu.pdf

\r\n

 

\r\n

Kosztorys ofertowy edytowalny część I do pobrania 2017_06_07_kosztorys_ofertowy_CZESC_I.doc

\r\n

 

\r\n

Kosztorys ofertowy do pobrania kosztorys_ofertowy_CZESC_I_zm.pdf

\r\n

 

\r\n

Protokół otwarcia ofert do pobrania WCWI_Ratajczaka_protokol_otwarcia_ofert_12062017.pdf

\r\n

 

\r\n

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania WCWI_Remont_Ratajczaka45_informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_10072017.pdf

Informujemy, że w dniu 23.05.2017 r. został ogłoszony przetarg pt. "Rozwój Poznańskiego Parku Technologiczno-Przemysłowego poprzez specjalistyczne usługi doradcze wspierające IOB oraz funkcjonalne włączenie Budynku 400 w struktury PPTP. Remont i przebudowa budynku biurowego nr 400 położonego w Poznaniu przy ul. 28 Czerwca 1956 r. – etap II".

 

Ogłoszenie o zamówieniu do pobrania ogloszenie_w_BZP.pdf

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania WCWI_SIWZ_IDW_Roboty_elektr_400_23052017.pdf

 

Załączniki do IDW edytowalne do pobrania Zalaczniki_w_wersji_edytowalnej.docx

 

Wzór umowy do pobrania WCWI_umowa_Roboty_elektr_400_230052017.pdf

 

Opis Przedmiotu Zamówienia do pobrania OPZ.pdf

 

Załącznik nr 1 do OPZ do pobrania zal1_projekt_budowlany.rar

 

Załącznik nr 2 do OPZ do pobrania zal2_ekspertyza.rar

 

Załącznik nr 3 do OPZ I do pobrania Opis_techniczny__PW.pdf

 

Załącznik nr 3 do OPZ II do pobrania instalacje_elektryczne.rar

 

Załącznik nr 3 do OPZ III do pobrania zalaczniki_PW.rar

 

Załącznik nr 4 do OPZ do pobrania STWiOR_23052017.pdf

 

Załącznik nr 5 do OPZ do pobrania v5_PRZEDMIAR__Biurowiec_400.pdf

 

Załącznik nr 6 do OPZ do pobrania zal6_pozwolenie_bud_11062014.pdf

 

Informacja Zamawiającego do pobrania 20170526_WCWI_roboty_elektryczne_400_informacja_JK.pdf

 

Przedmiar w formacie ath do pobrania PRZEDMIAR__Biurowiec_400.ath

 

Protokół otwarcia ofert do pobrania WCWI_Roboty_elektr_400_protokol_otwarcia_ofert_07062017.pdf

 

Informacja o unieważnieniu postępowania do pobrania informacja_o_uniewaznieniu_12062017.pdf

« pierwszy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ostatni »
Kamera za bramką