Przetargi
ogłoszenia

Informujemy, że w dniu 27.04.2017 r. został ogłoszony przetarg pt. "Remont konserwatorski kamienicy położonej w Poznaniu przy ul. Ratajczaka 45".

 

Ogłoszenie o zamówieniu do pobrania ogloszenie_w_BZP.pdf

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania WCWI_SIWZ_IDW_remont_kamienicy_Ratajczaka45_27042017_FINAL.pdf

 

Załączniki do IDW edytowalne do pobrania Zalaczniki_w_wersji_edytowalnej.docx

 

Wzór umowy do pobrania MKZ_WCWI_umowa_remont_kamienicy_Ratajczak45_27042017.pdf

 

Opis Przedmiotu Zamówienia do pobrania OPZ_ratajczaka.pdf

 

Załącznik nr 1 do OPZ do pobrania zal_1_projekt_budowlany.rar

 

Załącznik nr 2 do OPZ do pobrania zal_2_prop_programu_prac_konserw.rar

 

Załącznik nr 3 do OPZ do pobrania zal_3_STWiOR.rar

 

Załącznik nr 4 do OPZ do pobrania zal_4_przedmiar.rar

 

Załącznik nr 5 do OPZ do pobrania zal_5_pozwolenieMKZ.rar

 

Załącznik nr 6 do OPZ do pobrania zal_6_pozw_budowa.rar

 

Wyjaśnienia treści SIWZ oraz modyfikacja treści umowy do pobrania WCWI_odpowiedzi_Remont__kamienicy_Ratajczaka45_09052017.pdf

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia do pobrania 20170512_WCWI_RATAJCZAKA_zmiana_ogloszenia_nr_1.pdf

 

Wyjaśnienia treści SIWZ oraz zmiana terminu składania ofert do pobrania WCWI_odpowiedzi_nr_2_Remont__kamienicy_Ratajczaka45_12052017.pdf

 

Protokół otwarcia ofert do pobrania WCWI_Ratajczaka_protokol_otwarcia_ofert_18052017.pdf

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania do pobrania WCWI_MZK_Remont_kamienicy_zawiadomienie_o_uniewaznieniu_25052017.pdf

Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej wykonania corocznych przeglądów hydrantów i gaśnic oraz wykonanie aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego budynków nr 398A, 398B, 404 i 406 zlokalizowanych w Poznaniu przy ul. 28 Czerwca 1956 r.”

\\r\\n

 

\\r\\n

Ogłoszenie - zapytanie ofertowe do pobrania 

\\r\\n

\\r\\n

 Zapytanieofert2przegladyppoz24022017.pdf

\\r\\n

 

\\r\\n

Wzór oferty do pobrania 1_Formularz_Ofertowy_przeglady_ppoz_PPTP.doc

\\r\\n

 

\\r\\n

Wzór umowy do pobrania projekt_umowy.pdf

\\r\\n

 

\\r\\n

Podstawowy zakres usługi do pobrania podstawowy_zakres_uslugi.pdf

« pierwszy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ostatni »
Kamera za bramką