Przetargi
ogłoszenia

Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej wykonania 5 letniego przeglądu instalacji elektrycznej i piorunochronnej w budynkach nr 398A i 398B. Przeprowadzenie okresowego przeglądu rocznego stacji transformatorowej 15/0,4kV K-779 zlokalizowanej w budynku nr 406. Wykonanie okresowego przeglądu głównych i piętrowych wyłączników pożarowych prądu w budynkach nr 398A, 398B, 400, 404 i 406 zlokalizowanych w Poznaniu przy ul. 28 Czerwca 1956 r.

 

 

Ogłoszenie - zapytanie ofertowe do pobrania Zapytanie_ofertowe_Przeglady_elektryczne_398.pdf

 

Wzór oferty do pobrania Zalacznik_1_Formularz_Ofertowy_przeglady_elektryczne_398.doc

 

Wzór umowy do pobrania Zalacznik_2_Projekt_Umowy_przeglady_elektryczne_398_RF.pdf

 

Podstawowy zakres usługi do pobrania Zalacznik_3_Podstawowy_zakres_uslugi.pdf

 

Dokumentacja elektryczna budynku nr 398 A do pobrania Zalacznik_3_1_Dokumentacja_elektryczna_budynku_nr_398A.rar

 

Dokumentacja elektryczna budynku nr 398 B do pobrania Zalacznik_3_2_Dokumentacja_elektryczna_budynku_nr_398B.rar

 

Instrukcja eksploatacji stacji transformatorowej do pobrania Zalacznik_3_3_Instrukcja_eksploatacji_stacji_transformatorowej_K779.rar

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_5_letni_przeglad.pdf

UWAGA! Zamawiający informuje, że zmienia termin składania i otwarcia ofert z dnia 31 sierpnia 2018 r. na dzień 03 września 2018 r.

Nieprzekraczalna godzina składania ofert 14:00. Godzina otwarcia ofert 14:15.

 

UWAGA! Zamawiający informuje, że zmienia termin składania i otwarcia ofert z dnia 27 sierpnia 2018 r. na dzień 31 sierpnia 2018 r.

Nieprzekraczalna godzina składania ofert 14:00. Godzina otwarcia ofert 14:15.

 

UWAGA! Zamawiający informuje o zmianie terminu składania i otwarcia ofert z dnia 21 sierpnia 2018 r. na dzień 27 sierpnia 2018 r. Nieprzekraczalna godzina składania ofert 14:00. Godzina otwarcia ofert 14:15. Jednocześnie Zamawiający informuje, że w najbliższym czasie opublikowane zostaną na stronie internetowej odpowiedzi na zapytania wykonawców. Zamawiający informuje, że od 22 sierpnia 2018 r. zamieszczone są na stronie internetowej odpowiedzi na zadane przez wykonawców pytania.

 

 

Informujemy, że w dniu 03.08.2018 r. został ogłoszony przetarg pt. "Świadczenie bieżącej pomocy prawnej dla Wielkopolskiego Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o.o".

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu do pobrania ogloszenie_o_zamowieniu.pdf

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania SIWZ_IDW.pdf

 

Wzór umowy do pobrania wzor_umowy.pdf

 

Załącznik nr 1 do SIWZ do pobrania Zalacznik_nr_1_do_SIWZ_misja.pdf

 

Załącznik nr 2 do SIWZ do pobrania Zalacznik_nr_2_do_SIWZ_plany_powierzchni_Rzut_2_pietro_Budynek_400.jpg

 

Załączniki do SIWZ edytowalne do pobrania Zalaczniki_do_SIWZ_nr_15.docx

 

Modyfikacja SIWZ nr 1 do pobrania modyfikacja_Siwz_nr_1.pdf

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia do pobrania ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf

 

Ogłoszenie nr 2 o zmianie ogłoszenia do pobrania ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf

 

Odpowiedzi na pytania zestaw nr 1 oraz zestaw nr 2 do pobrania odpowiedzi_na_pytania_zest_nr_1_oraz_zest_nr_2.pdf

 

Modyfikacja SIWZ nr 3 do pobrania modyfikacja__siwz_nr_3.pdf

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia do pobania ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf

 

Modyfikacja SIWZ nr 4 oraz odpowiedzi na pytania zestaw nr 3 do pobrania modyfikacja_SIWZ_nr_4_oraz_odpowiedzi_na_pytania_zestaw_nr_3.pdf

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia do pobrania ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf

 

Protokół otwarcia ofert do pobrania protokol_otwarcia_ofert.pdf

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ostatni »
Kamera za bramką