Projekty

Kamienica • Ratajczaka 45

W trakcie

Remont konserwatorski kamienicy przy ul. Ratajczaka nr 45 w Poznaniu

 

Kamienica stanowi element zespołu urbanistyczno-architektonicznego najstarszych dzielnic Poznania wpisanego do rejestru zabytków i podlegających prawnie ochronie konserwatorskiej. Jest jedną z pierwszych poznańskich realizacji znanej spółki architektonicznej Hermana Böhmera i Paula Preula, wzniesiono ją na początku 1900 roku.

Celem planowanych przez Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o.o. prac jest powstrzymanie procesu postępującej degradacji, przy zachowaniu i wyeksponowaniu pierwotnych walorów historycznych i estetycznych obiektu, oraz oddanie kamienicy do użytku mieszkalnego. Stawiając na rozwinięcie wartości użytkowych oraz funkcjonalnych obiektu,  planuje się zachować i ochronić wartości historyczne budynku, a także estetyczno-artystyczne cechy charakterystyczne dla epoki, w której obiekt powstał.

Prace remontowe, przeprowadzane przez Spółkę – działającą jako Inwestor Zastępczy na rzecz i w imieniu Miasta Poznania, polegać będą na wykonaniu m.in.:

-  renowacji fasady frontowej z rekonstrukcją detali architektonicznych i wymianą stolarki okiennej,

-  remontu fasady południowej,

-  renowacji nadświetla i kraty bramy wejściowej,

-  remontu i konserwacji elementów sieni przejazdowej,

-  izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnic,

-  remontu dachu.

Kamera za bramką