Projekty

PPTP • Segment A

Zrealizowane

Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o.o. działa m.in. jako podmiot zarządzający Poznańskim Parkiem Technologiczno-Przemysłowym (PPTP).

 

PPTP jest instytucją otoczenia biznesu, wspierającą regionalnych przedsiębiorców. Kluczowym zadaniem parku jest inicjowanie i animacja powiązań kooperacyjnych na terenie województwa wielkopolskiego, a także wzrost konkurencyjności Poznania i regionu poprzez stwarzanie warunków służących przyciąganiu inwestorów. Projekt umożliwia nadanie  obszarowi rewitalizowanemu  nowych funkcji. Efektem będzie ponowne jego połączenie ze strukturą gospodarczą  i funkcjonalną miasta. Pozyskanie kluczowych/strategicznych firm - inwestorów w celu zapewnienia solidnych podstaw dla funkcjonowania parku oraz umożliwienia wyraźnej promocji parku i zwiększenia siły oddziaływania parku na inne firmy.

 

Docelowo park będzie działać w formule rozproszonej w bardzo korzystnych lokalizacjach na terenie miasta. Strefa biurowa, inkubacyjna - 28 Czerwca 1956r. Strefa przemysłowo/produkcyjna - obszar Żegrze/Franowo na styku z planowanymi pod rozszerzenie terenami KSSSE (Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna).

 

PPTP stawia na branże ICT oraz elektroniczną. Preferowane są przedsiębiorstwa innowacyjne, rozwijające się i pragnące prowadzić swoją działalność w dogodnym otoczeniu wraz z niezbędną infrastrukturą. W kilkuletniej prognozie na terenie parku znajduje się kilkadziesiąt firm z szeroko pojętej branży ICT.

 

Więcej informacji dotyczących funkcjonowania Poznańskiego Parku Technologiczno-Przemysłowego można znaleźć na stronie: www.pptp.pl

Kamera za bramką