Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji Sp. z o.o.

 

jest spółką, której jedynym udziałowcem jest miasto Poznań. Priorytetowym aspektem działalności

Spółki jest aktywność na rzecz rozwoju miasta Poznania, pozyskiwanie inwestorów i rozwój przedsiębiorczości.

Realizacja tych zadań nie byłaby możliwa gdyby nie zaangażowani i kompetentni pracownicy, którzy są kluczem do sukcesu WCWI.

 

Jeśli uważasz, że posiadasz odpowiednie kwalifikacje, prześlij nam swoje CV wraz z listem motywacyjnym. 
Dokumenty prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres: e-mail: biuro@wcwi.com.pl. 

 
Do przygotowywanej aplikacji dołącz deklarację: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.97 o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133, Poz. 883)."
 

Oferty

Aktualnie poszukujemy

Menadżera do spraw „smart city" - ogloszenie_menadzer_smart_city_.docx

Ogłoszenie o wyborze info_o_wyborze_menadzer_do_spraw_smart_city.pdf

Informacja o odbiorze dokumentów aplikacyjnych info_odbior_dokumentow.pdf

                  

Aktualnie poszukujemy

Opiekuna najemcy w PPTP - ogloszenie_opiekun_najemcy.docx

Ogłoszenie o wyborze ogloszenie_o_wyborze_opiekun_najemcy

Informacja o odbiorze dokumentów aplikacyjnych info_odbior_dok_aplikacyjnych_opiekun_najemcy