Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji Sp. z o.o.

 

jest spółką, której jedynym udziałowcem jest miasto Poznań. Priorytetowym aspektem działalności

Spółki jest aktywność na rzecz rozwoju miasta Poznania, pozyskiwanie inwestorów i rozwój przedsiębiorczości.

Realizacja tych zadań nie byłaby możliwa gdyby nie zaangażowani i kompetentni pracownicy, którzy są kluczem do sukcesu WCWI.

 

Jeśli uważasz, że posiadasz odpowiednie kwalifikacje, prześlij nam swoje CV wraz z listem motywacyjnym. 
Dokumenty prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres: e-mail: biuro@wcwi.com.pl. 

 
Do przygotowywanej aplikacji dołącz deklarację: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.97 o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133, Poz. 883)."
 

Oferty

Aktualnie poszukujemy

Specjalisty ds. eksploatacji technicznej - ogloszenie_o_prace_spec_ds_eksploatacji_technicznej.pdf

Ogłoszenie o wyborze ogloszenie_o_wyborze_spec_ds_eksploatacji_technicznej.pdf

Informacja o odbiorze dokumentów aplikacyjnych info_odbior_dok_aplikacyjnych.pdf

    

Aktualnie poszukujemy

Specjalisty ds. instalacji elektrycznych - ogloszenie_specj_elektryk.pdf

Ogłoszenie o odstąpieniu od wyboru kandydata ogloszenie_o_odstapieniu_od_wyboru_elektryk.pdf

Informacja o odbiorze dokumentów aplikacyjnych info_odbior_dok_aplikacyjnych_elektryk.pdf